KENTSEL DÖNÜŞÜMÇevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16/05/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı ‘’ Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ’’yasasıdır. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm kentlerde oluşan çarpık yapılaşmaların fiziksel ve sosyal bozulmaların çevre düzenlemelerin çözümü olarak görülmektedir. ” Kentsel Dönüşüm” kavramı kentsel planlamanın önemli bir parçası olarak ön plana çıkmıştır. Kentsel dönüşüm projeleri öncelikle büyük kentlerimiz olmak üzere acil ihtiyaçtır. Kentsel dönüşüm politikaları kentlilerin sağlıklı, kaliteli ve dengeli bir çevrede yaşamalarını amaçlamaktadır. Özellikle büyük kentlerimiz aşırı nüfus yığılmaları düzensiz ve çarpık yapılaşmalarla, yanlış yer seçimleriyle karşı karşıyadır. Bu tip olumsuzlukların önüne geçmek ve mevcut olumsuzlukları ortadan kaldırmak daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir kentler ve yapılar meydana getirmek için şirketimiz Cebeciler İnşaat Gıda San.Tic.Ltd.Şti. olarak kentsel dönüşüm projeleri üretmektedir.Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle değişen dünyada kentler, kendilerini fiziksel sınırlarının ötesinde dünyaya anlatmak gereği duymaktadırlar. Bu doğrultuda, son yıllarda ülkemizde de dünyada olduğu gibi “kentsel dönüşüm” adı altında kentsel yenileme faaliyetleri olmaktadır. Böylece, kentsel dönüşüm yapıldığında işlevsiz alanlar yenilenmiş, eski-yeni uyumu sağlanmış, plansız gelişen kent parçaları belli bir düzen içerisinde kontrol altına alınıp yeniden oluşturulması amaçlanmaktadır. Kentlerde sorunlu olarak görülen bölgeler yeniden düzenlenerek kente farklı bir hava getirilecek bu bölgeler canlandırılacak çağdaş ve soylu bir görünüm kazanacaktır. Kentsel dönüşüm sadece yeni binalar yapmak değildir, aynı zamanda kent yenileme, canlandırma ve dayanıklı yapılar inşa etme çalışmalarını da içermekte dir.İnşaat firmamız bu kapsamda T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili belediyeler ile birlikte eş zamanlı çalışmakta olup,kentsel dönüşümde öncü bir marka olmuştur.